PM er klar

PM bør leses nøye da den inneholder flere viktige opplysninger. Legg spesielt merke til målgangen på søndag.

PM